herbert-weisenburger-stiftung.de

Katalog
Carlos Granger 2012

2012_GRANGER_Carlos

 

2012
Katalog Carlos Granger, 80 Seiten
Skulpturen
ISBN 978-3-86206-187-7
Ausstellung: Städtische Galerie Fruchthalle Rastatt
Herausgeber: Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt
Autor: Thomas Hirsch