herbert-weisenburger-stiftung.de

Katalog
Tanja Vetter 2014

2014_VETTER

 

2014
Katalog Tanja Vetter, 56 Seiten
ISBN 978-3-942043-51-9
Herausgeber: Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt
Autor: Thomas Hirsch
Photos: Archiv Tanja Vetter
Bildbearbeitung: Andreas Wolf, Berlin